Mravec Antci s telefónom a ceruzkou

    BILY s.r.o. Liptovská Porúbka 117 033 01 Liptovská Porúbka
    IČO: 46866833 DIČ: 2023625142 IČ DPH: SK2023625142
    Bankový účet IBAN: SK93 0900 0000 0050 3453 9568 Číslo účtu: 5034539568 / 0900 Banka: Slovenská sporitelna, a.s. SWIFT: GIBASKBXXXX