Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o ich spracovaní

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Kto je prevádzkovateľom (správcom) spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je BILY s.r.o. so sídlom Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka, IČO: 46 866 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57590/L.

Kontaktné údaje na správcu sú: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka ale e-mailový kontakt: info@antci.com

Správca nemenoval poverenca osobných údajov

Čo sú súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvá informácií, ktoré sa stiahnu a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači (alebo inom zariadení, ktoré podporuje internet, napríklad smartphone alebo tablet). Môžeme použiť podobné techniky, ako sú pixely, webové majáky (web beacons) a odtlačky prstov zariadenia (device fingerprints). Z dôvodu konzistentnosti budú všetky tieto techniky spolu ďalej označované ako „súbory cookie“.

Tieto Zásady používania súborov cookie vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytujú informácie, ktoré súbory cookie BILY, s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov návštevníkov webovej lokality používa a prečo. Naše Zásady používania súborov cookie obsahujú úplné informácie o ďalších údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať a ako môžeme Vaše osobné údaje používať.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame

Spracúvame zákonom povinné údaje, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom. Ide teda o meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo kontaktnú adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Zároveň tieto údaje využívame na marketingové účely a prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a vernostných programov. 

Súbory cookie používané na webovej lokalite

Súbory cookie spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní webovú lokalitu optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality webovej lokality v súlade s vašimi preferenciami (tzv. nevyhnutné cookies). Používanie nevyhnutných cookies na webovej lokalite je možné aj bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nevyhnutné cookies spracúvame vždy.

Okrem nevyhnutných cookies BILY, s.r.o. používa viacero druhov súborov cookie na webovej lokalite, a to:
1) analytické a štatistické súbory cookie; a
2) reklamné súbory cookie
(ďalej spolu len „voliteľné súbory cookie“).

Tieto voliteľné súbory cookies budú spracúvané a ukladané iba s vaším súhlasom. Niektoré z nich sú cookie relácie, ktoré sú dočasné a umožňujú nám prepojiť vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory cookie relácie budú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory cookie sú trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súbore cookie.

Kliknutím na “Prijať všetky” na banneri nastavenia súborov cookie, udeľujete BILY, s.r.o. súhlas na umiestnenie a/alebo čítanie všetkých súborov cookie vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej alebo marketingovej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany osobných údajov v Európskej únii.

Kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť všetky“ odmietnete všetky súbory cookie, tzn, že budeme o Vás spracúvať iba nevyhnutné cookies.

Analytické a štatistické súbory cookie

Analytické a štatistické súbory cookie nám pomáhajú pochopiť správanie našich návštevníkov. Tieto súbory cookie môžeme napríklad použiť na získanie náhľadu na to, ako návštevníci využívajú našu webovú lokalitu. Znamená to, že môžeme zistiť, čo funguje a čo nie, umožňuje nám to neustále zlepšovať webovú lokalitu a merať, aká efektívna je naša reklama a komunikácia.

Tieto typy cookies spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe vášho súhlasu.

Informácie poskytujeme aj nasledovným subjektom (príjemcom): spoločnosť Google, ktorá je poskytovateľom analytického nástroja Google Analytics, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, reklamné a marketingové agentúry.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie si zapamätajú preferenciu produktu a stránok, a vo všeobecnosti návštevu webovej lokality. Usilujeme sa poskytovať vám reklamu relevantnú pre vás a na základe vašich záujmov z  iných online platforiem, ktoré sú dostupné na základe vašich návštev a prehliadania našej webovej lokality a iných webových lokalít tretích strán. Na základe týchto záujmov vytvárame segmentovaný profil a potom prispôsobujeme obsah a reklamy na našej webovej lokalite rôznym skupinám zákazníkov. Tretie strany, ktoré nastavia súbory cookie cez našu webovú lokalitu, sa môžu týmto spôsobom tiež pokúsiť zistiť, aké sú vaše záujmy a tieto informácie môžu tiež použiť na to, aby vám poskytli obsah alebo reklamy, o ktorých sa zdá, že by mohli byť pre vás relevantné na iných ako webových lokalitách BILY,  s.r.o.. V takom prípade sa informácie o vašej aktuálnej návšteve webovej lokality môžu kombinovať s informáciami z predchádzajúcich návštev iných webových lokalít, ako sú naše. Tieto reklamné súbory cookie sa tiež používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a tiež na meranie jej efektívnosti.

Na našej webovej lokalite využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel. Facebook Pixel nám potom ponúka informácie o konverziách z našich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu tých z vás, ktorí nám dali súhlas a ktorí už navštívili našu webovú lokalitu.

Službu Facebook Pixel zabezpečuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited /predtým: Facebook Ireland Ltd./, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland (ďalej len „Facebook“).

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom Facebooku získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Tieto typy cookies spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe vášho súhlasu.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami nájdete v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Kontrola nastavení súborov cookie

BILY, s.r.o. vám ponúka možnosť udeliť súhlas so spracovaním súborov cookie alebo nastaviť vaše preferencie týkajúce sa určitých kategórií súborov cookie kliknutím na možnosť “Nastavenia súborov cookie” na banneri.

Ak v nastaveniach prehliadača jednoducho zakážete všetky súbory cookie, možno zistíte, že niektoré časti alebo funkcie našej webovej lokality nebudú fungovať, pretože váš prehliadač nám môže zabrániť v nastavení funkčne nevyhnutných súborov cookie. Z toho dôvodu sa odporúča používať nastavenie súborov cookie na našej webovej lokalite, namiesto zakázania všetkých súborov cookie cez webový prehliadač.

Aká je doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z plnenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje uchovávané za účelom marketingových aktivít a vernostných programov sú uchovávané do doby odvolania súhlasu s ich spracúvaním na tieto účely.

Aké máte práva?

V súlade s GDPR máte právo na:

 • prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa:
 • právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ  Vaše osobné údaje spracúva
 • právo získať prístup k týmto údajom
 • právo na kópiu týchto osobných údajov
 • právo na opravu Vašich spracúvaných osobných údajov
 • právo na vymazanie Vašich údajov, okrem tých údajov, ktoré zákon ukladá povinne uchovávať
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a účely spotrebiteľských súťaží
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov
 • právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Záverečné poznámky

Tieto zásady používania súborov cookie budeme prehodnocovať a podľa potreby aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie budú zverejnené na našej webovej lokalite, a budete o nich informovaný. Na tejto webovej lokalite môžete získať ich najnovšiu verziu.